เพราะอะไรจึงต้องให้เด็กเล่นของเล่น

bbtoys ร้านของเล่นเด็กlogo

ในทางการแพทย์กล่าวเอาไว้ว่า วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการสูงมากที่สุด และถ้าไม่ถูกฝึกให้ถูกต้อง เมื่อโตขึ้นเรื่อย ๆ จินตนาการเหล่านั้นก็จะหายไป จะเป็นคนที่ไม่มีจินตนาการอะไรเลย ไม่สามารถสร้างสรรค์อะไรออกมาได้ด้วยตัวเอง แต่เด็กบางคนสามารถสร้างสรรค์อะไรที่ผู้ใหญ่เองไม่อยากจะเชื่อว่าทำได้ ก็เพราะพ่อแม่ มีการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก ด้วย ของเล่นเด็ก  นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็ก

เหตุผลที่ต้องให้เด็กเล่นของเล่น

-ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น วัยเด็กเป็นวัยที่มีความอยากจะรู้อยากจะเห็นมากที่สุด อะไรที่เด็กเห็นผู้ใหญ่ทำกัน เด็กก็มักจะจำพฤตติกรรมเหล่านั้นเอามาใช้ด้วย ซึงมันก็เป็นทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าเด็กได้เห็นสิ่งที่ดี มันก็ดี แต่ถ้าเด็กเห็นสิ่งที่ไม่สมควร มันก็เป็นผลร้ายกับเด็ก เพราะเหตุนี้ เราจึงต้องให้ ของเล่นเด็ก ที่มีส่วนช่วยพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นของเด็กด้วย

BBtoys-ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

-ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ มีของเล่นหลายชนิด ที่ช่วยสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กให้มีมากขึ้น อย่างเช่นการฝึกให้ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือไม่ก็เป็นการสร้างการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะมีในของเล่นเด็ก เมื่อเด็กได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆที่อยู่ในของเล่น มันก็เป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วย และนิสัยเหล่านี้ก็จะติดตัวเด็กตลอดไป เมื่อโตขึ้นและเจอกับปัญหาอะไร เขาก็จะสามารถแก้ไขได้ตัวเอง

-เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย มี ของเล่นเด็ก ที่ช่วยให้การเสริมสร้างร่างกายของเด็กให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่จะต้องมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายด้วย การให้เด็กได้เล่นของเล่น จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กโตมาแบบสมบูรณ์ อย่างเช่นของเล่นที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วย

-ฝึกการเข้าสังคม ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด เพราะเด็กบางคนไม่กล้าที่จะเข้าสังคม ไม่กล้าเล่นกับเพื่อน เพราะความอาย แต่เมื่อมีของเล่นมาเป็นจุดเชื่อม เด็กก็จะสามารถเข้าร่วมอยู่กับคนอื่นในสังคมได้ จะไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว เพราะนิสัยการเข้าสังคมจจะต้องฝึกมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่การเข้าร่วมกับเพื่อนในห้องเรียน เป็นต้น และการคุยกับคุณครูในห้องเรียนนั่นเอง และหากเด็กไม่ได้ฝึกในส่วนนี้ เมื่อโตขึ้นเขาก็จะมีความอาย ไม่กล้าเข้าสังคมเหมือนเดิม

-เสริมสร้าง IQ , EQ  ของเล่นเด็ก หลายอย่าง มีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการของเด็กเป็นอย่างมาก การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็ก จะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กคนนั้นเรียนเก่ง และมีจินตนาการที่สูงด้วย อย่างเช่นของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ที่มีอยู่เยอะ ในปัจจุบันก็มีของเล่นประเภทนี้อยู่มากมาย

เพราะเหตุนี้เอง เราถึงต้องให้เด็กเล่นของเล่น ซึ่งของเล่นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเลือกเป็นของแพงเสมอ ของราคาถูกก็มีเช่นกัน เพียงแต่ให้เป็นของเล่นที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กเท่านั้น และแข็งแรงก็พอ อันไหนที่มันเสี่ยงต่อการแตก หรือพังง่ายก็ไม่ควรจะเอามาให้เด็กเล่น เพราอาจจะเป็นอันตรายได้