เพราะอะไรจึงต้องให้เด็กเล่นของเล่น

ในทางการแพทย์กล่าวเอาไว้ว่า วัยเด็กเป็นวัยที่มีจินตนาการสูงมากที่สุด และถ้าไม่ถูกฝึกให้ถูกต้อง เมื่อโตขึ้นเรื่อย ๆ จินตนาการเหล่านั้นก็จะหายไป จะเป็นคนที่ไม่มีจินตนาการอะไรเลย ไม่สามารถสร้างสรรค์อะไรออกมาได้ด้วยตัวเอง แต่เด็กบางคนสามารถสร้างสรรค์อะไรที่ผู้ใหญ่เองไม่อยากจะเชื่อว่าทำได้ ก็เพราะพ่อแม่ มีการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก ด้วย ของเล่นเด็ก  นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็ก เหตุผลที่ต้องให้เด็กเล่นของเล่น -ช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น วัยเด็กเป็นวัยที่มีความอยากจะรู้อยากจะเห็นมากที่สุด อะไรที่เด็กเห็นผู้ใหญ่ทำกัน เด็กก็มักจะจำพฤตติกรรมเหล่านั้นเอามาใช้ด้วย ซึงมันก็เป็นทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าเด็กได้เห็นสิ่งที่ดี มันก็ดี แต่ถ้าเด็กเห็นสิ่งที่ไม่สมควร มันก็เป็นผลร้ายกับเด็ก Continue Reading